wybierz język:
pl
en
Dochodzenie odszkodowań
Prawo ubezpieczeniowe
Własność intelektualna, nowe technologie
Rozwiązywanie sporów, procesy, arbitraż
Obsługa prawna firm
Dochodzenie odszkodowań

Jedną z wiodących specjalizacji kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie odszkodowań, zarówno od sprawców szkód, jak i ubezpieczycieli. Dochodzimy odszkodowań za błędy lekarskie, z tytułu wypadków drogowych, wypadków przy pracy, zarządzania przedsiębiorstwem.

Udzielamy pomocy poszkodowanym, którzy doznali szkód w mieniu i na osobie, utraty zysku. Zgłaszamy roszczenia oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach likwidacyjnych. Występujemy także w roli pełnomocników osób poszkodowanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Współpracujemy z ekspertami różnych dziedzin, między innymi z zakresu medycyny, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, budownictwa, finansów i rachunkowości.

Dochodzimy świadczeń od osób odpowiedzialnych lub ich ubezpieczycieli z tytułu m.in.:

Jakich świadczeń można dochodzić z tytułu szkody na osobie?