Kancelaria Szordykowski - Rafał Szordykowski
wybierz język:
pl
en
Rafał Szordykowski
Alina Łęczowska
Rafał Szordykowski

 

Radca prawny od 2005 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w szczególności na gruncie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, ubezpieczeń, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradza spółkom kapitałowym i członkom ich władz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń D&O. Prowadzi ogólną obsługę prawną przedsiębiorców.

Laureat konkursu "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego".

Mediator w sprawch gospodarczych, członek Kolegium Mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zwolennik i propagator polubownych metod rozwiązywania sporów.

Współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w latach 2008-2010 wiceprezes jej zarządu, od 2014 r. członek jej Rady, od 2016 r. Wiceprezydent Rady. 

Posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie prawnicze obejmuje m.in.:

  • reprezentował spółkę giełdową w sprawie o wielomilionowej wartości sporu, przeciwko byłym członkom zarządu i ich ubezpieczycielowi D&O, za szkody poniesione przez spółkę wskutek zawarcia walutowych transakcji pochodnych, zakończone zawarciem ugody na etapie przedsądowym,

  • reprezentował spółkę z branży budowlanej w wygranym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi OC brokera ubezpieczeniowego, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego istotny dla praktyki pośrednictwa ubezpieczeniowego i poruszający szereg istotnych zagadnień prawnych z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,

  • doradzał dużej multiagencji ubezpieczeniowej, w sporze dotyczącym postanowień umowy agencyjnej ograniczających prawo do prowizji, z wiodącym polskim ubezpieczycielem, zakończonej uznaniem postanowień umowy agencyjnej za niezgodne z prawem.