wybierz język:
pl
en
Rafał Szordykowski
Alina Łęczowska
Rafał Szordykowski

 

      Specjalność:

 • prawo cywilne, w szczególności zagadnienia odpowiedzialności cywilnej, prawo ubezpieczeniowe,

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.

      Doświadczenie prawnicze obejmuje m.in.:

 • opracowanie opinii prawnych dla spółek giełdowych, w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków ich władz, w kontekście umów ubezpieczenia OC / D&O,
 • reprezentowanie spółki giełdowej w sprawie o wielomilionowej wartości sporu, przeciwko byłym członkom zarządu i ich ubezpieczycielowi D&O, za szkody poniesione przez spółkę wskutek zawarcia walutowych transakcji pochodnych, zakończone zawarciem ugody na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie spółki z branży budowlanej w procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi OC brokera ubezpieczeniowego, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego istotny dla praktyki pośrednictwa ubezpieczeniowego i porusząjcący szereg istotnych zagadnień prawnych z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
 • doradca brokerów i multiagentów ubezpieczeniowych, w tym pełnomocnik dużej multiagencji ubezpieczeniowej, w sporze dotyczącym postanowień umowy agencyjnej ograniczających prawo do prowizji, z wiodącym polskim ubezpieczycielem, zakończonej uznaniem postanowień umowy agencyjnej za niezgodne z prawem,
 • pełnomocnik procesowy w kilkuset innych sprawach, w tym odszkodowawczych, prowadzonych przeciwko sprawcom lub ich ubezpieczycielom, m.in. w zakresie szkód komunikacyjnych, medycznych, za produkt, przewozu krajowego i międzynarodowego.

    Członkowstwo w organizacjach, inne:

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
 • współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, w latach 2008-2010 wiceprezes jej zarządu, od 2014 r. członek jej Rady, od 2016 r. Wiceprezydent Rady,
 • mediator w sprawch gospodarczych, członek Kolegium Mediatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku,
 • laureat konkursu "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego",
 • znajomość języka angielskiego.